תקנון
 

אתר זה הינו אתר דינמי המתעדכן מעת לעת ובתדירות גבוהה ועל כן,בגלל אופיו ואי היכולת הטכנית לסנן,לפקח ולאשר את תכניו,קיים סיכוי כי ייפלו בו טעויות סופר שונות במידע המפורסם בו.

כל שימוש בתכני האתר ובשרותים המוצעים בו הינו באחריות הלקוח בלבד ולא תהיה כל טענה,תביעה או דרישה לגבי מגבלותיו ויכולותיו של האתר.

בכל מצב בו יחפוץ הלקוח ברכב המופיע באתר,ייצור קשר עם החברה ויאשר את אמיתות המידע באמצעות הטלפון,אי מייל וכו',בטרם יטריח עצמו פיזית לאתר המכירות.

חברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ,לא תהייה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק,בין אם ישיר ובין אם עקיף,כספי או אחר, שייגרם למשתמש באתר כתוצאה משימוש ו/או ביסוס/הישענות על המידע המופיע בו.

אין להעתיק,להפיץ,לסחור,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק מתכני האתר,ללא אישור בכתב מחברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ.

המידע המצוי באתר,לרבות המידע הנמסר על ידי ציבור הצרכנים/הגולשים, הינו רכושה הבלעדי של חברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ.

חברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע זה,שימוש לצרכיה השיווקיים הרלונטיים.

אחריות

האחריות המוצעת לרכבים באתר (עד 12 חודשים) תינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ ותקפה רק אם מצוינת במפורש בחוזה המכירה.

כל אחריות שניתנת על ידי חברת עמית אלון חברה לרכב ונכסים בע"מ,מותנית באחזקה שוטפת של הרכב על ידי הרוכש, במוסכים המורשים על ידי היבואן הרלוונטי ,בהתאם לסוג הרכב.

מובהר בזאת כי לא תכובד האחריות באם הרכב לא טופל על ידי מוסך מורשה.
 

שונצינו 16, תל אביב
טלפון 03.5622244 פקס 03.5614865

www.amitalon.co.il